PRESSUPOST INICIAL: DETALL DESPESES 2020

Seleccioni Any:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
15.115.324,35€ 15.115.324,35€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Dades

Orgànic Programa Econòmic Partida Credit Inicial Credit Definitiu
99 151 22604 Despeses reparc.RICG AMP 2,00€ 2,00€
98 151 60900 Despeses reparcel?laci? Barrau N AMP 2,00€ 2,00€
97 151 22604 Despeses reparc.Fontvella AMP 2,00€ 2,00€
96 151 22604 Despeses reparc.PDU AMP 2,00€ 2,00€
71 1721 60900 Inversions patrimoni natural 2,00€ 2,00€
71 336 22602 Comunicaci?. Patrimoni 1.000,00€ 1.000,00€
71 336 22699 Activitats patrimoni 6.600,00€ 6.600,00€
71 336 46100 Aportaci? a diba patrimoni 11.500,00€ 11.500,00€
71 336 64000 Inversi? en patrimoni cultural 1.400,00€ 1.400,00€
70 164 20600 Lloguer programa gesti? cementiri 2.100,00€ 2.100,00€
70 164 21200 Conserv.mant. cementiri municipal 9.600,00€ 9.600,00€
70 164 22100 Subm.elect cementiri 1.200,00€ 1.200,00€
70 164 22101 Subm.aigua cementiri 1.360,00€ 1.360,00€
70 164 22706 Contracte manteniment cementiri 44.000,00€ 44.000,00€
70 311 13000 B?siques Laborals sanitat 34.233,24€ 34.233,24€
70 311 13002 Alt. remuner. Laborals sanitat 24.391,08€ 24.391,08€
70 311 15001 Laborals productivitat sanitat 1.400,00€ 1.400,00€
70 311 16001 Seguretat Social laborals sanitat 15.193,92€ 15.193,92€
70 311 22199 Material ?rea sanitat 1.400,00€ 1.400,00€
70 311 22697 Actuacions i control animals periurbans 21.780,00€ 21.780,00€
70 311 22698 Seguretat aliment?ria 6.000,00€ 6.000,00€
70 311 22699 Activitats sanitat 5.000,00€ 5.000,00€
70 311 22700 Serveis sanitaris locals municipals 21.000,00€ 21.000,00€
70 311 22706 Control de plagues 30.000,00€ 30.000,00€
70 311 22707 Contracte ambul?ncies sanit?ries 12.000,00€ 12.000,00€
70 311 46200 Conveni gossera Sant Boi 36.000,00€ 36.000,00€
70 311 46500 C.Comarcal. Conveni campanya mosquits 14.400,00€ 14.400,00€
70 312 21200 Conserv.mant.consultori 600,00€ 600,00€
70 312 22100 Subm.elect consultoris 4.000,00€ 4.000,00€
70 312 22101 Subm.aigua consultoris 1.000,00€ 1.000,00€
70 312 22200 Tel?fon consultoris 1.120,00€ 1.120,00€
70 312 22700 Neteja consultori 10.000,00€ 10.000,00€
62 231 22699 Activitats solidaritat 4.000,00€ 4.000,00€
62 231 48000 Aportacions solidaridat (Assoc per la Solidaritat) 4.100,00€ 4.100,00€
62 231 48001 Aportacions pa?sos del Sud (Solidan?a Treball E.I. 5.000,00€ 5.000,00€
61 432 22699 Activitats turisme 4.000,00€ 4.000,00€
61 432 46700 Consorci de Turisme 4.200,00€ 4.200,00€
61 432 60900 Adequaci? Area autocaravanes 2,00€ 2,00€
61 432 64000 Web dfe promoci? tur?stica 2,00€ 2,00€
60 330 12000 Salari grup A1 SS.TT.Cultura 31.770,72€ 31.770,72€
60 330 12006 Triennis cultura 3.234,96€ 3.234,96€
60 330 12100 Comp.desti Cultura 18.823,00€ 18.823,00€
60 330 12101 Comp espec?fic Cultura 18.242,00€ 18.242,00€
60 330 13000 B?siques Laborals cultura 47.640,12€ 47.640,12€
60 330 13002 Alt. remuner. Laborals cultura 48.825,84€ 48.825,84€
60 330 13003 Comp.personal lab. Cultura 314,44€ 314,44€
60 330 15000 Func.productivitat Cultura 1.400,00€ 1.400,00€
60 330 15001 Laborals productivitat cultura 2.800,00€ 2.800,00€
60 330 16000 Seguretat Social funcionaris cultura 18.726,72€ 18.726,72€
60 330 16001 Seguretat Social laborals cultura 27.431,76€ 27.431,76€
60 330 16400 Complement familiar cultura 699,06€ 699,06€
60 330 20200 LLoguer locals cultura 11.000,00€ 11.000,00€
60 330 21200 Conserv.mant.edif.cultura 34.000,00€ 34.000,00€
60 330 22100 Subm.elect edif.cultura 60.000,00€ 60.000,00€
60 330 22101 Subm.aigua edif.cultura 10.200,00€ 10.200,00€
60 330 22102 Subm.gas edif.cultura 11.600,00€ 11.600,00€
60 330 22199 Material ?rea cultura 2.600,00€ 2.600,00€
60 330 22200 Tel?fon edif.cultura 12.000,00€ 12.000,00€
60 330 22700 Neteja locals.cultura 74.000,00€ 74.000,00€
60 330 46200 Aportaci? ajuntament Vallirana. Conveni coordinaci 6.548,06€ 6.548,06€
60 3321 13000 B?siques Laborals cultura. Biblioteques 75.324,88€ 75.324,88€
60 3321 13002 Alt. remuner. Laborals cultura. Biblioteques 64.594,88€ 64.594,88€
60 3321 15001 Laborals productivitat cultura. Biblioteques 4.200,00€ 4.200,00€
60 3321 16001 Seguretat Social laborals biblioteques 36.599,04€ 36.599,04€
60 3321 16400 Complement familiar cultura. Bibliote 466,04€ 466,04€
60 3321 22000 Suscripcions cultura 3.000,00€ 3.000,00€
60 3321 62900 Fons Biblioteca 5.000,00€ 5.000,00€
60 334 48000 Aportaci? Entitats Culturals. Geganters i grallers 1.200,00€ 1.200,00€
60 334 48001 Aportaci? Entitats Culturals. La Col?nia Modernist 3.300,00€ 3.300,00€
60 334 48002 Aportaci? Entitats Culturals. Sifasol 1.100,00€ 1.100,00€
60 334 48003 Aportaci? Entitats Culturals. Ateneu Uni? 3.600,00€ 3.600,00€
60 334 48004 Aportaci? Entitats Culturals. Societat Rec 3.600,00€ 3.600,00€
60 334 48005 Aportaci? Entitats Culturals. CECBLL 1.000,00€ 1.000,00€
60 334 48006 Aportaci? Entitats Culturals. Assoc Toquikitoqui C 1.200,00€ 1.200,00€
60 334 48007 Aportaci? Entitats Culturals. Assoc cultura popula 1.200,00€ 1.200,00€
60 334 48008 Aportaci? Entitats Culturals. Soc Rec Teatre 900,00€ 900,00€
60 334 48009 Aportaci? Entitats Culturals. Assoc Coral Salvana 200,00€ 200,00€
60 334 62300 Adqui.material cultura 5.000,00€ 5.000,00€
60 336 63200 Restauraci? escola modernista dela CG 0,00€ 0,00€
60 338 20900 Canon Societat General Autors 2.000,00€ 2.000,00€
60 338 22602 Comunicaci?.Cultura 24.000,00€ 24.000,00€
60 338 22609 Activitats culturals 120.000,00€ 120.000,00€
60 338 48000 Aportaci? Entitats Culturals. Dinamitzacio barris 11.000,00€ 11.000,00€
60 338 48001 Aportaci? Entitats Culturals. Activitats festes ma 3.600,00€ 3.600,00€
60 338 48002 Aportaci? Entitats Culturals. Ass comissi? Cirera 10.000,00€ 10.000,00€
60 338 48003 Aportaci? Entitats Culturals.Drac i diables Cirera 1.600,00€ 1.600,00€
60 338 48004 Aportaci? Entitats Culturals. Ateneu Uni? FMCG 1.400,00€ 1.400,00€
60 338 48005 Aportaci? Entitats Culturals. Assoc comiss FMSC 1.000,00€ 1.000,00€
60 338 48006 Aportaci? Entitats Culturals. Cavalcada Reis CG 2.000,00€ 2.000,00€
60 338 48007 Aportaci? Entitats Culturals. Ass Cavalcada SCC 2.000,00€ 2.000,00€
60 338 48008 Aportaci? Entitats Culturals. Grup micologic Bolet 600,00€ 600,00€
60 338 48009 Aportaci? Entitats Culturals. Amigos Sta.Coloma 600,00€ 600,00€
60 338 48010 Aportaci? Entitats Culturals. La txaranga CG 200,00€ 200,00€
60 338 48011 Aportaci? Entitats Culturals. Roca Dreta 25 aniv b 800,00€ 800,00€
60 338 48012 Aportaci? Entitats Culturals. Sifasol 10 aniv 600,00€ 600,00€
60 338 48013 Aportaci? Entitats Culturals. Col Moder. 20 aniv 600,00€ 600,00€
60 338 48014 Aportaci? Entitats Culturals. Ateneu. FMCG. Sardan 1.600,00€ 1.600,00€
60 338 48015 Aport. Entitats Culturals.Com.festes majors Orques 8.000,00€ 8.000,00€
52 231 48000 Beques menjador llar d'infants AMP 2,00€ 2,00€
52 323 13000 B?siques Laborals llar d'infants 269.463,41€ 269.463,41€
52 323 13001 Hores extraordin?ries ll.infants 1.200,00€ 1.200,00€
52 323 13002 Alt. remuner. Laborals llar d'infants 212.873,08€ 212.873,08€
52 323 13100 Supl?ncies i sustitucions Llars Infants 1.200,00€ 1.200,00€
52 323 15001 Laborals productivitat ll.infants 11.200,00€ 11.200,00€
52 323 16001 Seguretat Social laborals llar infants 125.105,76€ 125.105,76€
52 323 16400 Complement familiar llar d'infants 699,06€ 699,06€
52 323 21200 Conserv.mant. llar d'infants 4.000,00€ 4.000,00€
52 323 22100 Subm.elect llar d'infants 9.900,00€ 9.900,00€
52 323 22101 Subm.aigua llar d'infants 3.600,00€ 3.600,00€
52 323 22104 Vestuari llar d'infants 1.000,00€ 1.000,00€
52 323 22199 Material llar d'infants 6.000,00€ 6.000,00€
52 323 22200 Tel?fon serv.llar d'infants. 2.300,00€ 2.300,00€
52 323 22700 Neteja ll.infants 37.000,00€ 37.000,00€
52 323 22706 C?tering llar infants 100.000,00€ 100.000,00€
52 323 22799 Suport llar d'infants 52.000,00€ 52.000,00€
52 323 62300 Adquisicio material inv.llar d?infants 2.000,00€ 2.000,00€
52 326 13000 B?siques Laborals espai familiar 21.127,08€ 21.127,08€
52 326 13002 Alt. remuner. Laborals espai familiar 21.673,96€ 21.673,96€
52 326 15001 Laborals productivitat espai familiar 1.400,00€ 1.400,00€
52 326 16001 Seguretat Social laborals espai familiar 11.306,64€ 11.306,64€
52 326 16400 Complement familiar espai familiar 466,04€ 466,04€
52 326 22199 Material espai familiar 1.400,00€ 1.400,00€
52 326 22706 Dinamitzaci? espai familiar 7.400,00€ 7.400,00€
51 1621 21200 Conserv.mant.deixelleria 1.000,00€ 1.000,00€
51 1621 22400 Asseguran?a maq.brigada i deixelleria 220,00€ 220,00€
51 1621 22700 Recollida d'escombraries 820.000,00€ 820.000,00€
51 1621 22701 Contracte mant.deixelleria 73.600,00€ 73.600,00€
51 1621 22702 Recollida vidre. oli. altres 21.000,00€ 21.000,00€
51 1621 62300 Contenidors recollida selectiva 20.000,00€ 20.000,00€
51 1621 62301 Millores utillatge deixalleria 2,00€ 2,00€
51 163 22700 Neteja vi?ria 384.000,00€ 384.000,00€
51 170 22699 Activitats medi ambient 24.000,00€ 24.000,00€
51 1721 12000 Salari grup A1 Medi Ambient 31.785,60€ 31.785,60€
51 1721 12006 Triennis Medi Ambient 7.355,76€ 7.355,76€
51 1721 12100 Comp.desti Medi Ambient 16.603,72€ 16.603,72€
51 1721 12101 Comp espec?fic Medi Ambient 19.303,76€ 19.303,76€
51 1721 13000 B?siques Laborals Medi Ambient 21.441,36€ 21.441,36€
51 1721 13002 Alt. remuner. Laborals Medi Ambient 20.646,08€ 20.646,08€
51 1721 15000 Func. productivitat Medi ambient 1.400,00€ 1.400,00€
51 1721 15001 Laborals productivitat Medi ambient 1.400,00€ 1.400,00€
51 1721 16000 Seguretat Social funcionaris Medi Ambient 15.232,08€ 15.232,08€
51 1721 16001 Seguretat Social laborals medi ambient 11.008,08€ 11.008,08€
51 1721 16400 Complement familiar medi ambient 466,04€ 466,04€
51 1721 21000 Conserv.Protec.i millora medi ambient 32.000,00€ 32.000,00€
51 1721 21001 Neteja Solars AMPLIABLE 2,00€ 2,00€
51 1721 46200 Conveni ajuntament Torrelles neteja sotabosc 5.000,00€ 5.000,00€
51 1721 46500 C.Comarcal. Muntanyes del Baix 1.500,00€ 1.500,00€
51 1721 48000 Aport.educaci? projecte EURONET 1.800,00€ 1.800,00€
51 337 22100 Subm.elect horts socials 800,00€ 800,00€
51 337 22101 Subm.aigua horts socials 1.800,00€ 1.800,00€
51 337 60900 Horts socials 3.000,00€ 3.000,00€
50 320 12001 Salari grup A2 Educaci? 28.012,60€ 28.012,60€
50 320 12006 Triennis Educaci? 4.148,56€ 4.148,56€
50 320 12100 Comp.desti Educaci? 16.603,72€ 16.603,72€
50 320 12101 Comp espec?fic Educaci? 11.904,20€ 11.904,20€
50 320 15000 Func.productivitat Educaci? 1.400,00€ 1.400,00€
50 320 16000 Seguretat Social funcionaris Educaci? 15.127,92€ 15.127,92€
50 320 22199 Material ?rea educaci? 150,00€ 150,00€
50 320 22699 Activitats educaci? 5.000,00€ 5.000,00€
50 323 21200 Conserv.mant.escoles 38.000,00€ 38.000,00€
50 323 22100 Subm.elect escoles 45.000,00€ 45.000,00€
50 323 22101 Subm.aigua escoles 34.000,00€ 34.000,00€
50 323 22102 Subm.gas escoles 50.000,00€ 50.000,00€
50 323 22700 Neteja Escoles 330.000,00€ 330.000,00€
50 325 13000 B?siques Laborals Educaci?. Vigil escol obliga 55.727,00€ 55.727,00€
50 325 13002 Alt. remuner. Laborals Educaci?. Vigil escol oblig 63.273,00€ 63.273,00€
50 325 13003 Comp.personal lab. Educaci?. Vigil escol obligat 1.094,52€ 1.094,52€
50 325 15001 Laborals productivitat Educaci?. Vigil escol oblig 4.200,00€ 4.200,00€
50 325 16001 Seguretat Social laborals vigila escol oblig 31.423,20€ 31.423,20€
50 325 22104 Vestuari conserges escoles 1.600,00€ 1.600,00€
50 326 48000 Aportacions espai Greska 1.800,00€ 1.800,00€
50 326 48001 Aport. AAE i G Joan I 1.800,00€ 1.800,00€
50 326 48002 Aport AMPA Institut ES 1.376,00€ 1.376,00€
50 326 48003 Aport Institut ES 1.040,00€ 1.040,00€
50 326 48004 Aport AMPA escola Col?nia G?ell 921,60€ 921,60€
50 326 48005 Aport escola Col?nia G?ell 1.257,60€ 1.257,60€
50 326 48006 Aport AMPA escola Pla de les Vinyes 723,20€ 723,20€
50 326 48007 Aport escola Pla de les Vinyes 1.059,20€ 1.059,20€
50 327 22699 Projecte Educatiu de Ciutat 1.600,00€ 1.600,00€
50 338 48000 Aportaci? Entitats Culturals. Juguem FMCG 1.000,00€ 1.000,00€
40 133 21300 Conserv.mant.senyalit.i seg.vial 8.000,00€ 8.000,00€
40 133 63300 Actuac.mobilitat senyal.viaria 30.000,00€ 30.000,00€
40 150 61900 Millora espais publics 90.000,00€ 90.000,00€
40 1532 21000 Conserv.mant. vies p?bliques 35.000,00€ 35.000,00€
40 1532 61900 Millora pavimentaci? i altres vials municipi 30.000,00€ 30.000,00€
40 1532 76100 Aportaci? Diba. Itinerari vianants BV 2002 285.523,38€ 285.523,38€
40 160 22706 Contracte xarxa clavagueram 22.000,00€ 22.000,00€
40 160 46100 Aportaci? Diba pla director clavegueram 5.000,00€ 5.000,00€
40 160 61900 Millores clavegueram 20.000,00€ 20.000,00€
40 165 21300 Conserv.mant.enll.public 30.000,00€ 30.000,00€
40 165 22100 Subm.enllumenat v.publiques 182.000,00€ 182.000,00€
40 165 22706 Mantenim.instal.enll.p?blic 70.000,00€ 70.000,00€
40 165 61900 Millores en l'enllumenat p?blic i instal el?ctriqu 20.000,00€ 20.000,00€
40 171 21000 Conserv.parcs i jardins 338.000,00€ 338.000,00€
40 171 22101 Subm.aigua v.publiques 74.200,00€ 74.200,00€
33 231 22699 Activitats promoci? de la dona 13.042,50€ 13.042,50€
33 231 22799 Contractes suport igualtat. Assessorament jur?dic 7.500,00€ 7.500,00€
33 231 46500 C.Comarcal. V?ctimes viol?ncia dom?stica 200,00€ 200,00€
33 231 46501 Aportacio entitat organitzadora premis Delta 1.300,00€ 1.300,00€
33 231 48000 Aportacions promoc de la dona (Assoc dones pels 4 2.400,00€ 2.400,00€
33 941 45000 Conveni Dep.just?cia 300,00€ 300,00€
32 231 48001 Beques esports risc exclusi? social AMP 2,00€ 2,00€
32 338 48000 Aportaci? Entitats Culturals. Eusebi Guell 600,00€ 600,00€
32 338 48009 Aportaci? Entitats Culturals. AE Sant Llu?s FMCG 600,00€ 600,00€
32 340 12000 Salari grup A1 Esports 31.785,60€ 31.785,60€
32 340 12004 Salari grup C2 Esports 18.185,28€ 18.185,28€
32 340 12006 Triennis Esports 5.443,24€ 5.443,24€
32 340 12100 Comp.desti Esports 28.091,84€ 28.091,84€
32 340 12101 Comp espec?fic Esports 20.830,04€ 20.830,04€
32 340 12103 Comp personal Esports 8.877,68€ 8.877,68€
32 340 13000 B?siques Laborals esports 18.712,08€ 18.712,08€
32 340 13002 Alt. remuner. Laborals esports 22.911,00€ 22.911,00€
32 340 13003 Comp.personal lab. esports 364,84€ 364,84€
32 340 15000 Func productivitat.Esports 2.800,00€ 2.800,00€
32 340 15001 Laborals productivitat.Esports 1.400,00€ 1.400,00€
32 340 16000 Seguretat Social funcionaris Esports 28.656,96€ 28.656,96€
32 340 16001 Seguretat Social laborals esports 10.903,92€ 10.903,92€
32 340 20300 Renting font aigua 960,00€ 960,00€
32 341 22609 Activitats esportives 22.800,00€ 22.800,00€
32 341 48000 Aportaci? Entitats esportives 12.800,00€ 12.800,00€
32 342 20900 Dret superficie terrenys esportius 4.800,00€ 4.800,00€
32 342 20901 C?non SGAE Activitats Pavell? 5.100,00€ 5.100,00€
32 342 21200 Conserv.mant.edificacions esportives 52.000,00€ 52.000,00€
32 342 21300 Conserv.mat.Instal i utillatge esportiu 20.000,00€ 20.000,00€
32 342 22100 Subm.elect instal.esportives 54.000,00€ 54.000,00€
32 342 22101 Subm.aigua instal.esportives 30.000,00€ 30.000,00€
32 342 22102 Subm.gas instal.esportives 22.400,00€ 22.400,00€
32 342 22199 Material ?rea esports 500,00€ 500,00€
32 342 22200 Tel?fon Instal.lacions esportives 4.000,00€ 4.000,00€
32 342 22700 Neteja Instal.esportives 84.000,00€ 84.000,00€
32 342 22706 Prest.serveis poliesportiu 220.000,00€ 220.000,00€
32 342 62300 Adqu. material esportiu AMP 2,00€ 2,00€
32 342 63200 Reformes instal esportives 0,00€ 0,00€
31 231 21200 Conserv.mant.edificis Casals d'avis 1.200,00€ 1.200,00€
31 231 22200 Tel?fons casal gent gran 1.840,00€ 1.840,00€
31 231 22699 Activitats gent gran 13.390,00€ 13.390,00€
31 231 22700 Neteja locals casals avis 27.600,00€ 27.600,00€
31 326 22706 Curs Catal? 3.536,00€ 3.536,00€
31 338 48006 Aportaci? Entitats Culturals. Gent Gran FMCG 1.900,00€ 1.900,00€
30 231 12001 Salari grup A2 S.Socials 56.024,80€ 56.024,80€
30 231 12004 Salari grup C2 Serveis Socials 18.185,28€ 18.185,28€
30 231 12006 Triennis serveis socials 12.199,92€ 12.199,92€
30 231 12100 Comp.desti Serveis socials 42.476,28€ 42.476,28€
30 231 12101 Comp.espec?fic serveis socials 39.281,48€ 39.281,48€
30 231 13000 B?siques Laborals Serveis socials 59.074,72€ 59.074,72€
30 231 13002 Alt. remuner. Laborals Serveis socials 48.781,88€ 48.781,88€
30 231 13100 Supl?ncies Serveis socials 3.000,00€ 3.000,00€
30 231 15000 Func.productiv.Serveis socials 4.200,00€ 4.200,00€
30 231 15001 Laborals productivitat Serveis socials 2.800,00€ 2.800,00€
30 231 16000 Seguretat Social funcionaris serveis socials 43.676,40€ 43.676,40€
30 231 16001 Seguretat Social laborals serveis soc 28.187,52€ 28.187,52€
30 231 16400 Complement familiar Serveis socials 1.165,10€ 1.165,10€
30 231 22100 Subm.elect edif. La Klau 2.400,00€ 2.400,00€
30 231 22101 Subm.aigua edif. La Klau 1.500,00€ 1.500,00€
30 231 22104 Vestuari serveis socials 2,00€ 2,00€
30 231 22200 Tel?fons serveis socials 2.520,00€ 2.520,00€
30 231 22400 Asseguran?a programa voluntaris 290,00€ 290,00€
30 231 22698 Ajuts beneficencia puntuals i urgents 400,00€ 400,00€
30 231 22699 Activitats serveis socials i la Klau 31.200,00€ 31.200,00€
30 231 22700 Neteja equipaments serveis socials 8.000,00€ 8.000,00€
30 231 22706 Servei teleassist?ncia 21.600,00€ 21.600,00€
30 231 22799 Monitoratge la Klau 69.000,00€ 69.000,00€
30 231 46400 Aportaci? Conveni AMB CUESB 7.600,00€ 7.600,00€
30 231 46500 C.Comarcal. Aport.transport adaptat 6.000,00€ 6.000,00€
30 231 46501 C. Comarcal. aportaci? programa equips b?sics SS 18.600,00€ 18.600,00€
30 231 46502 C.Comarcal. atenc.inf?ncia adolesc. 2.000,00€ 2.000,00€
30 231 46503 C.Comarcal. Aportaci? t?cnic depend?ncia 7.000,00€ 7.000,00€
30 231 46504 C.Comarcal. Conveni SAD 114.238,44€ 114.238,44€
30 231 46505 C.Comarcal. Equip bon tracte persones grans i en s 2.000,00€ 2.000,00€
30 231 48000 Aportaci? families 36.000,00€ 36.000,00€
30 231 48001 Ajuts compensatoris 6.000,00€ 6.000,00€
30 231 48002 Beques socials 36.000,00€ 36.000,00€
30 231 48003 Aportaci? entit. S.Socials. Sta Coloma M?s Capa? 1.600,00€ 1.600,00€
30 231 48004 Aportaci? Creu Roja 2.000,00€ 2.000,00€
30 231 48005 Ajuts excepcionals habitatge i desnonaments 2,00€ 2,00€
30 231 62500 Mobiliari la Klau 1.000,00€ 1.000,00€
23 410 22699 Activitats agricultura 1.000,00€ 1.000,00€
23 410 46600 Aportac Consorci Parc Agrari 1.000,00€ 1.000,00€
23 410 46601 Aportac Consorci Parc Agrari danys fauna 8.720,00€ 8.720,00€
23 419 60900 Inversions conveni Parc agrari 18.000,00€ 18.000,00€
22 231 13000 B?siques Laborals joventut 32.862,04€ 32.862,04€
22 231 13002 Alt. remuner. Laborals joventut 24.391,08€ 24.391,08€
22 231 15001 Laborals productivitat joventut 1.400,00€ 1.400,00€
22 231 16001 Seguretat Social laborals joventut 14.846,88€ 14.846,88€
22 231 22199 Material ?rea joventut 2.000,00€ 2.000,00€
22 231 22200 Tel?fon edif.joventut 4.500,00€ 4.500,00€
22 231 22699 Activitats joventut 40.000,00€ 40.000,00€
22 231 22706 Dinamitzaci? joventut 92.000,00€ 92.000,00€
22 231 46200 Aportaci? Aj. st. Boi. Conveni joventut 2,00€ 2,00€
22 231 46500 C.Comarcal. Conveni programa referent juvenil 3.000,00€ 3.000,00€
22 231 48000 Aport.joventut Assoc activa't 4.000,00€ 4.000,00€
22 326 22706 Projecte Aula estudi nocturna 18.000,00€ 18.000,00€
22 337 21200 Conserv.mant.edif.joventut 10.000,00€ 10.000,00€
22 337 22100 Subm.elect edif.joventut 7.000,00€ 7.000,00€
22 337 22101 Subm.aigua edif.joventut 1.200,00€ 1.200,00€
22 337 22700 Neteja locals joventut 11.040,00€ 11.040,00€
22 337 62300 Inversions joventut 1.000,00€ 1.000,00€
21 221 16200 Formaci?-perfecc.funcionaris/laborals 6.000,00€ 6.000,00€
21 221 16204 Riscos Laborals 22.000,00€ 22.000,00€
21 221 16205 Assegurances personal 23.700,00€ 23.700,00€
21 221 16206 Acci? social 7.600,00€ 7.600,00€
21 221 83000 Concessi? bestretes personal AMPL: 2,00€ 2,00€
21 241 13100 Pla ocupaci? Ajuntament 118.397,50€ 118.397,50€
21 241 22104 Vestuari pla ocupaci? 6.000,00€ 6.000,00€
21 241 22699 Altres despeses Pla d'ocupaci? 2,00€ 2,00€
21 241 46500 C.Comarcal. Aport.plans ocupaci? 14.000,00€ 14.000,00€
21 920 12000 Salari grup A1 R?gim interior 222.499,31€ 222.499,31€
21 920 12001 Salari grup A2 R?gim interior 28.012,52€ 28.012,52€
21 920 12003 Salari grup C1 R?gim interior 58.960,72€ 58.960,72€
21 920 12004 Salari grup C2 R?gim interior 109.111,80€ 109.111,80€
21 920 12005 Salari grup E R?gim interior 16.665,88€ 16.665,88€
21 920 12006 Triennis r?gim interior 80.539,68€ 80.539,68€
21 920 12100 Comp.desti r?gim interior 285.837,72€ 285.837,72€
21 920 12101 Comp.espec?fic r?gim interior 404.410,31€ 404.410,31€
21 920 12103 Complement personal r?gim interior 372,40€ 372,40€
21 920 13001 Hores extraordin?ries r?gim interior 12.000,00€ 12.000,00€
21 920 13100 Supl?ncies i sustitucions 4.000,00€ 4.000,00€
21 920 15000 Func.productivitat r?gim interior 25.200,00€ 25.200,00€
21 920 15100 Treballs especials r?gim interior 14.000,00€ 14.000,00€
21 920 15200 C.Productivitat sustitucions 2.000,00€ 2.000,00€
21 920 16000 Seguretat Social funcionaris interior 277.230,47€ 277.230,47€
21 920 16209 Complements empresa baixes laborals 0,00€ 0,00€
21 920 16400 Complement familiar r?gim interior 2.557,86€ 2.557,86€
21 920 20200 Lloguer magatzem vehicles 50.000,00€ 50.000,00€
21 920 20600 Renting fotocopiadores 14.600,00€ 14.600,00€
21 920 20601 Lloguer equips i llic?ncies ?s programari per a pr 19.200,00€ 19.200,00€
21 920 21200 Conserv.mant.edificis Serv.grals. 40.000,00€ 40.000,00€
21 920 21600 Conserv.mant. Equips i sistemes inform?tics i d'in 124.000,00€ 124.000,00€
21 920 22000 Material oficina 12.600,00€ 12.600,00€
21 920 22002 Material inform?tic no inventariable 8.000,00€ 8.000,00€
21 920 22003 Fotoc?pies 12.000,00€ 12.000,00€
21 920 22100 Subm.elect edificis serv.grals. 56.000,00€ 56.000,00€
21 920 22101 Subm.aigua edificis serv.grals. 17.000,00€ 17.000,00€
21 920 22103 Combustible vehicles serv.gral. 4.000,00€ 4.000,00€
21 920 22104 Vestuari agutzil 1.600,00€ 1.600,00€
21 920 22105 Productes farmaceutics 200,00€ 200,00€
21 920 22106 Prod.neteja edificis serv.grals. 300,00€ 300,00€
21 920 22199 Material serveis generals 2.000,00€ 2.000,00€
21 920 22200 Tel?fon serv.grals. 37.128,00€ 37.128,00€
21 920 22201 Corr?spondencia serveis postals 8.200,00€ 8.200,00€
21 920 22202 Telefax Serv.gral. 700,00€ 700,00€
21 920 22400 Asseguran?a edificis 27.000,00€ 27.000,00€
21 920 22501 Tases legalitz.instal. 6.000,00€ 6.000,00€
21 920 22502 Contribucions.altres 8.600,00€ 8.600,00€
21 920 22603 Anuncis i suscripcions 23.000,00€ 23.000,00€
21 920 22604 Despeses notarials i defensa jur?dica 36.000,00€ 36.000,00€
21 920 22607 Oposicions i proves selectives 4.000,00€ 4.000,00€
21 920 22698 Despeses instal.lacions per actv.diverses 600,00€ 600,00€
21 920 22699 Altres despeses derivades d'accidents 13.000,00€ 13.000,00€
21 920 22700 Neteja alt.dependencies 60.000,00€ 60.000,00€
21 920 22705 Processos electorals 1.600,00€ 1.600,00€
21 920 22706 Altres treballs serveis t?cnics 60.000,00€ 60.000,00€
21 920 22707 Altres contractes serv.grals 30.000,00€ 30.000,00€
21 920 23020 Dietes personal 16.000,00€ 16.000,00€
21 920 62300 Adqu.altre material serv.grals. 2.000,00€ 2.000,00€
21 920 62500 Mobiliari 10.000,00€ 10.000,00€
21 920 62600 Equips. programes inform?tics 27.270,20€ 27.270,20€
21 920 63200 Millora altres edificis municipales 40.000,00€ 40.000,00€
21 925 22299 Altres desp.Comunicacio 9.240,00€ 9.240,00€
21 925 22603 Anuncis a instancia de part AMP 2,00€ 2,00€
21 925 22699 Altres desp.div.ACC.Sust.AMP 2,00€ 2,00€
21 929 22699 Altres activitats i despeses diverses 294.000,00€ 294.000,00€
20 4411 47200 D?ficit transport Oliveras 10.000,00€ 10.000,00€
20 920 22604 Asseguran?a. Respons.civil/defens.jur?dica 38.400,00€ 38.400,00€
20 920 22799 Altres serveis prestats per empreses 6.000,00€ 6.000,00€
20 931 22706 Serveis assist.financera 57.600,00€ 57.600,00€
20 932 22708 Serveis de recaptacio 214.000,00€ 214.000,00€
20 934 31003 Interessos pr?stecs curt termini 58.000,00€ 58.000,00€
20 934 35900 Altres despeses financeres 14.000,00€ 14.000,00€
20 942 46400 Area Metrop.Barcelona 9% PTE 270.000,00€ 270.000,00€
20 942 46402 Aportaci? Area Metropolitana de BCN 564.000,00€ 564.000,00€
14 241 12001 Salari grup A2 Promoci? Econ?mica 28.012,52€ 28.012,52€
14 241 12006 Triennis Promoci? Econ?mica 8.133,12€ 8.133,12€
14 241 12100 Comp.desti Promoci? Econ?mica 16.603,72€ 16.603,72€
14 241 12101 Comp espec?fic Promoci? Econ?mica 17.016,64€ 17.016,64€
14 241 15000 Func. productivitat promoci? econ?mica 1.400,00€ 1.400,00€
14 241 16000 Seguretat Social funcionaris Promoci? Econ?mica 13.780,32€ 13.780,32€
14 241 22501 Taxa registre entitats Form profes ocupacional 1.000,00€ 1.000,00€
14 4312 22699 Activitat comer? consum 8.850,00€ 8.850,00€
14 4312 48000 Aportaci? comer? i consum Ass.comerc SCC Pla Din. 1.000,00€ 1.000,00€
14 4312 48001 Aportaci? comer? i consum Ass.comerc SCC Dinam com 8.000,00€ 8.000,00€
13 925 12000 Salari grup A1 Comunicaci? 31.785,60€ 31.785,60€
13 925 12006 Triennis Comunicaci? 7.355,76€ 7.355,76€
13 925 12100 Comp.desti Comunicaci? 18.823,00€ 18.823,00€
13 925 12101 Comp espec?fic Comunicaci? 10.243,80€ 10.243,80€
13 925 15000 Func. productivitat Comunicacio 1.400,00€ 1.400,00€
13 925 16000 Seguretat Social funcionaris Comunicaci? 17.242,56€ 17.242,56€
13 925 16400 Complement familiar resp.premsa 466,04€ 466,04€
12 132 12003 Salari grup C1 Policia Local 234.706,00€ 234.706,00€
12 132 12004 Salari grup C2 Policia Local 109.111,80€ 109.111,80€
12 132 12006 Triennis policia local 55.995,68€ 55.995,68€
12 132 12100 Comp.desti policia local 195.445,08€ 195.445,08€
12 132 12101 Comp.espec?fic policia local 566.518,81€ 566.518,81€
12 132 15000 Func.productivitat Policia 21.000,00€ 21.000,00€
12 132 15100 Treballs especials policia 40.000,00€ 40.000,00€
12 132 15200 C.Productivitat sustitucions policia loc. 1.320,00€ 1.320,00€
12 132 16000 Seguretat Social funcionaris policia 345.821,19€ 345.821,19€
12 132 16400 Complement familiar policia local 2.307,40€ 2.307,40€
12 132 20400 Renting vehicles policia 30.000,00€ 30.000,00€
12 132 21300 Conserv material policia local 1.000,00€ 1.000,00€
12 132 21400 Conserv.mant. vehicles policia 10.000,00€ 10.000,00€
12 132 22103 Combustible vehicles policia 16.000,00€ 16.000,00€
12 132 22104 Vestuari policia local 24.000,00€ 24.000,00€
12 132 22199 Material policia local 6.000,00€ 6.000,00€
12 132 22200 Tel?fon policia 1.000,00€ 1.000,00€
12 132 22400 Assegurances vehicle policia 1.200,00€ 1.200,00€
12 132 22699 Grues 5.600,00€ 5.600,00€
12 132 22706 Estudi seguretat 0,00€ 0,00€
12 132 62300 Adqu.material policia 14.000,00€ 14.000,00€
12 136 21200 Conserv.mant ADF 400,00€ 400,00€
12 136 21400 Conserv.mant.vehicles ADF 1.600,00€ 1.600,00€
12 136 22100 Subm.elect ADF 1.100,00€ 1.100,00€
12 136 22101 Subm.aigua ADF 900,00€ 900,00€
12 136 22103 Combustible vehicles ADF 1.000,00€ 1.000,00€
12 136 22199 Material ADF 300,00€ 300,00€
12 1721 48000 Aportacions ADF Puig Vicen? 1.000,00€ 1.000,00€
11 150 12000 Salari grup A1 SS.TT.Urbanisme 80.522,40€ 80.522,40€
11 150 12001 Salari grup A2 SS.TT.Urbanisme 84.037,36€ 84.037,36€
11 150 12004 Salari grup C2 SSTT Urbanisme 18.185,28€ 18.185,28€
11 150 12006 Triennis SS.TT.- Urbanisme 28.085,20€ 28.085,20€
11 150 12100 Comp. desti S.TT.- Urbanisme 116.578,56€ 116.578,56€
11 150 12101 Comp.espec?fic S.TT.- Urbanisme 154.609,05€ 154.609,05€
11 150 13000 B?siques Laborals SS.TT.- Urbanisme 136.508,00€ 136.508,00€
11 150 13001 Hores extraordin?ries SS.TT.Urbanisme 7.200,00€ 7.200,00€
11 150 13002 Alt. remuner. Laborals SS.TT.Urbanisme 196.639,23€ 196.639,23€
11 150 13003 Comp.personal lab. SS.TT.Urbanisme 943,04€ 943,04€
11 150 15000 Func.productivitat SS.TT.- Urbanisme 9.146,62€ 9.146,62€
11 150 15001 Laborals productivitat SS.TT.- Urbanisme 9.800,00€ 9.800,00€
11 150 16000 Seguretat Social funcionaris urbanisme 118.811,04€ 118.811,04€
11 150 16001 Seguretat Social laborals urbanisme 104.302,32€ 104.302,32€
11 150 16400 Complement familiar SS.TT.- Urbanisme 3.952,22€ 3.952,22€
11 150 20200 LLoguer magatzem brigada 31.590,10€ 31.590,10€
11 150 21200 Conserv.mant.magatzem brigada 12.000,00€ 12.000,00€
11 150 21300 Conserv.mant.maquin?ria/utillatge 9.000,00€ 9.000,00€
11 150 21400 Conserv.mant.vehicles brigada 26.000,00€ 26.000,00€
11 150 22100 Subm.elect magatzem brigada 12.000,00€ 12.000,00€
11 150 22101 Subm.aigua magatzem. brigada 1.600,00€ 1.600,00€
11 150 22103 Combustible vehicles brigada 14.200,00€ 14.200,00€
11 150 22104 Vestuari brigada 5.600,00€ 5.600,00€
11 150 22200 Tel?fon brigada 1.600,00€ 1.600,00€
11 150 22400 Assegurances vehicles brigada 6.000,00€ 6.000,00€
11 150 22799 Suport pol?tiques habitatge 8.400,00€ 8.400,00€
11 150 46100 Aportaci? diba cens activitats 2.568,78€ 2.568,78€
11 150 46400 Conveni disciplina urbanistica AMB 6.560,00€ 6.560,00€
11 150 62300 Maquinaria.eines.estris 6.600,00€ 6.600,00€
11 150 64000 Projectes t?cnics 22.000,00€ 22.000,00€
11 151 46700 Aportaci? Consorci PDU 72.918,00€ 72.918,00€
10 912 10000 Retribucions b?siques 276.000,00€ 276.000,00€
10 912 10001 Altres remuneracions 30.000,00€ 30.000,00€
10 912 16000 Seguretat Social electes 80.000,00€ 80.000,00€
10 912 23100 Despeses locomoci? c?rrecs electes 1.000,00€ 1.000,00€
10 912 48000 Subvenci? grups municipals 9.800,00€ 9.800,00€
10 920 22601 Atenc.protocol.repres.confer. 1.600,00€ 1.600,00€
10 924 22609 Dinamitzaci? processos participatius 700,00€ 700,00€
10 925 22602 Comunicaci? 19.000,00€ 19.000,00€
10 942 46600 Aportacions associacions municipalistes 8.000,00€ 8.000,00€