INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS: DRETS

Seleccioni agrupació:

Totals Inventari

Total Valor Inventari Total Amort.Acum Total Inventari Net
734,05€ 0,00€ 734,05€

Distribució percentual: Pressupost Definitiu

Dades

Epígraf Descripció Valor Amort.Acum Valor Inv.Net
1.2.b DMSP.- Drets reals 734,05€ 0,00€ 734,05€