INVENTARI DE BÉNS MUNICIPAL: HISTÒRIC-ARTÍSTIC

Seleccioni agrupació:

Totals Inventari

Total Valor Inventari Total Amort.Acum Total Inventari Net
0,00€ 0,00€ 0,00€

Distribució percentual: Pressupost Definitiu

Dades

Epígraf Descripció Valor Amort.Acum Valor Inv.Net