INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS: VEHICLES

Seleccioni agrupació:

Totals Inventari

Total Valor Inventari Total Amort.Acum Total Inventari Net
0,00€ 0,00€ 0,00€

Distribució percentual: Pressupost Definitiu

Dades

Epígraf Descripció Valor Amort.Acum Valor Inv.Net
1.2.c.2 DPSP.- Vehicles 0,00€ 0,00€ 0,00€