PRESSUPOST INICIAL: DESPESES PER ÀREES/ORGÀNIC 2020

Seleccioni Any:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
15.115.324,35€ 15.115.324,35€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Distribució percentual: Credit Definitiu

Dades

Codi Àrea Credit Inicial Credit Definitiu
10 Organs de Govern 426.100,00€ 426.100,00€
11 Urbanisme 1.307.957,20€ 1.307.957,20€
12 Seguretat ciutadana 1.687.325,95€ 1.687.325,95€
13 Comunicaci¢ 87.316,76€ 87.316,76€
14 Comer‡ i consum 103.796,32€ 103.796,32€
20 Hisenda 1.232.000,00€ 1.232.000,00€
21 Serveis generals 2.816.942,37€ 2.816.942,37€
22 Joventut 267.242,00€ 267.242,00€
23 Agricultura 28.720,00€ 28.720,00€
30 Serveis socials 736.005,81€ 736.005,81€
31 Gent Gran 49.466,00€ 49.466,00€
32 Esports 733.526,48€ 733.526,48€
33 Pol¡tiques igualtat home/dona 24.742,50€ 24.742,50€
40 Via p£blica 1.239.723,38€ 1.239.723,38€
50 Educaci¢ 749.242,32€ 749.242,32€
51 Medi Ambient 1.536.366,48€ 1.536.366,48€
52 Llar dïinfants 904.317,02€ 904.317,02€
60 Cultura 844.941,52€ 844.941,52€
61 Turisme 8.204,00€ 8.204,00€
62 Solidaritat 13.100,00€ 13.100,00€
70 Sanitat 297.778,24€ 297.778,24€
71 Industria 20.502,00€ 20.502,00€
98 Barrau N 2,00€ 2,00€
99 RICG 2,00€ 2,00€