PRESSUPOST INICIAL: DESPESES PER ÀREES/ORGÀNIC 2023

Seleccioni Any:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
8.773.983,00€ 8.773.983,00€ 1.752,00€ 37,00€ 1.715,00€

Distribució percentual: Credit Definitiu

Dades

Codi Àrea Credit Inicial Credit Definitiu
10 Organs de Govern 251.269,00€ 251.269,00€
11 Urbanisme 833.838,00€ 833.838,00€
12 Seguretat ciutadana 1.031.713,00€ 1.031.713,00€
13 Comunicació 48.657,00€ 48.657,00€
14 Comerç i consum 68.508,00€ 68.508,00€
20 Hisenda 585.797,00€ 585.797,00€
21 Serveis generals 1.416.622,00€ 1.416.622,00€
22 Joventut 157.263,00€ 157.263,00€
23 Agricultura 32.400,00€ 32.400,00€
30 Serveis socials 499.470,00€ 499.470,00€
31 Gent Gran 34.817,00€ 34.817,00€
32 Esports 429.679,00€ 429.679,00€
33 Polítiques igualtat home/dona 12.150,00€ 12.150,00€
40 Via pública 650.106,00€ 650.106,00€
50 Educació 470.421,00€ 470.421,00€
51 Medi Ambient 945.634,00€ 945.634,00€
52 Llar d´infants 509.506,00€ 509.506,00€
60 Cultura 563.248,00€ 563.248,00€
61 Turisme 6.200,00€ 6.200,00€
62 Solidaritat 16.430,00€ 16.430,00€
70 Sanitat 193.813,00€ 193.813,00€
71 Industria 10.937,00€ 10.937,00€
72 Protecció Civil? 5.500,00€ 5.500,00€
95 Urb Sant Roc 1,00€ 1,00€
96 PDU 1,00€ 1,00€
97 Fontvella 1,00€ 1,00€
98 Barrau N 1,00€ 1,00€
99 RICG 1,00€ 1,00€