EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA: DESPESES PER ÀREES/ORGÀNIC 2021

Seleccioni Any:

Seleccioni Trimestre:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
7.570.981,08€ 7.699.284,26€ 1.587.682,14€ 1.364.158,70€ 223.523,44€

Distribució percentual: Credit Definitiu

Distribució percentual: Obligacions Reconegudes

Distribució percentual: Pagaments Realitzats

Dades

Codi Àrea Credit Inicial Credit Definitiu Oblig.Reconegudes Pag.Realitzats Pendent
10 Organs de Govern 216.250,00€ 216.250,00€ 50.902,46€ 45.632,30€ 5.270,16€
11 Urbanisme 707.311,34€ 708.559,73€ 134.519,98€ 124.462,69€ 10.057,29€
12 Seguretat ciutadana 953.163,23€ 953.163,23€ 194.421,12€ 175.889,12€ 18.532,00€
13 Comunicaci¢ 44.885,88€ 44.885,88€ 11.099,64€ 10.335,44€ 764,20€
14 Comer‡ i consum 71.166,16€ 71.166,16€ 10.975,66€ 10.209,67€ 765,99€
20 Hisenda 615.250,00€ 615.250,00€ 155.801,51€ 49.384,39€ 106.417,13€
21 Serveis generals 1.246.058,58€ 1.266.319,21€ 297.442,46€ 266.630,55€ 30.811,91€
22 Joventut 133.508,25€ 133.508,25€ 15.086,25€ 14.312,19€ 774,06€
23 Agricultura 12.000,00€ 12.000,00€ 5.500,00€ 5.500,00€ 0,00€
30 Serveis socials 402.803,50€ 402.803,50€ 75.678,71€ 71.560,07€ 4.118,64€
31 Gent Gran 31.050,00€ 31.050,00€ 5.058,16€ 5.058,16€ 0,00€
32 Esports 369.143,70€ 373.112,50€ 62.114,79€ 58.913,20€ 3.201,59€
33 Pol¡tiques igualtat home/dona 12.450,00€ 12.450,00€ 1.193,06€ 0,00€ 1.193,06€
40 Via p£blica 477.100,00€ 477.100,00€ 52.311,60€ 44.951,62€ 7.359,98€
50 Educaci¢ 388.830,98€ 388.830,98€ 94.348,67€ 83.549,05€ 10.799,62€
51 Medi Ambient 794.586,26€ 795.433,26€ 194.339,53€ 192.738,69€ 1.600,84€
52 Llar dïinfants 450.397,79€ 450.397,79€ 95.212,35€ 83.180,66€ 12.031,69€
60 Cultura 424.332,62€ 424.332,62€ 67.407,58€ 60.739,25€ 6.668,33€
61 Turisme 6.101,00€ 6.101,00€ 2.092,00€ 2.092,00€ 0,00€
62 Solidaritat 33.542,37€ 33.542,37€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
70 Sanitat 162.862,27€ 162.862,27€ 21.173,15€ 18.016,20€ 3.156,95€
71 Industria 10.251,00€ 10.251,00€ 21,85€ 21,85€ 0,00€
72 Proteccio Civil 5.930,13€ 5.930,13€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
98 Barrau N 1,00€ 84.156,06€ 39.438,80€ 39.438,80€ 0,00€
99 RICG 1,00€ 17.824,30€ 0,00€ 0,00€ 0,00€