EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA: DESPESES PER ÀREES DE DESPESA 2021

Seleccioni Any:

Seleccioni Trimestre:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
7.570.981,08€ 7.699.284,26€ 1.587.682,14€ 1.364.158,70€ 223.523,44€

Distribució percentual: Credit Definitiu

Distribució percentual: Obligacions Reconegudes

Distribució percentual: Pagaments Realitzats

Dades

Codi Àrea Credit Inicial Credit Definitiu Oblig.Reconegudes Pag.Realitzats Pendent
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 2.959.694,69€ 3.063.768,45€ 610.541,83€ 572.981,08€ 37.560,75€
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 766.994,13€ 766.994,13€ 146.351,28€ 124.897,96€ 21.453,32€
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN 1.809.253,37€ 1.813.222,17€ 340.169,92€ 304.116,17€ 36.053,75€
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 39.829,28€ 39.829,28€ 15.394,27€ 15.394,27€ 0,00€
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 1.995.209,61€ 2.015.470,24€ 475.224,84€ 346.769,23€ 128.455,62€