PRESSUPOST INICIAL: DESPESES PER ÀREES/ORGÀNIC 2021

Seleccioni Any:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
7.570.981,08€ 7.570.981,08€ 60,60€ 60,60€ 0,00€

Distribució percentual: Credit Definitiu

Dades

Codi Àrea Credit Inicial Credit Definitiu
10 Organs de Govern 216.250,00€ 216.250,00€
11 Urbanisme 707.311,34€ 707.311,34€
12 Seguretat ciutadana 953.163,23€ 953.163,23€
13 Comunicaci¢ 44.885,88€ 44.885,88€
14 Comer‡ i consum 71.166,16€ 71.166,16€
20 Hisenda 615.250,00€ 615.250,00€
21 Serveis generals 1.246.058,58€ 1.246.058,58€
22 Joventut 133.508,25€ 133.508,25€
23 Agricultura 12.000,00€ 12.000,00€
30 Serveis socials 402.803,50€ 402.803,50€
31 Gent Gran 31.050,00€ 31.050,00€
32 Esports 369.143,70€ 369.143,70€
33 Pol¡tiques igualtat home/dona 12.450,00€ 12.450,00€
40 Via p£blica 477.100,00€ 477.100,00€
50 Educaci¢ 388.830,98€ 388.830,98€
51 Medi Ambient 794.586,26€ 794.586,26€
52 Llar dïinfants 450.397,79€ 450.397,79€
60 Cultura 424.332,62€ 424.332,62€
61 Turisme 6.101,00€ 6.101,00€
62 Solidaritat 33.542,37€ 33.542,37€
70 Sanitat 162.862,27€ 162.862,27€
71 Industria 10.251,00€ 10.251,00€
72 Proteccio Civil 5.930,13€ 5.930,13€
98 Barrau N 1,00€ 1,00€
99 RICG 1,00€ 1,00€