INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS: GENERAL

Seleccioni agrupació:

Totals Inventari tots

Total Valor Inventari Total Amort.Acum Total Inventari Net
15.847.607,35€ 0,00€ 15.847.607,35€

Dades

Referència Descripció Ref.Cadastral Valor Amort.Acum. Valor Inv.Net
1.1.a Av. Comte Ramon Berenguer. 58 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a C/ Joan XXIII. 20 7203304DF1880C0001QQ 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Av. Baix Llobregat / Av. Lluis Companys [Pol·lígon 14. parcel·la 54] 08244A014000540000DP 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Av. Baix Llobregat. 2-12 (reparcel·lació finca IIIb) 7903406DF1870B0001DA 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Av. Baix Llobregat. 32 interior (reparcel·lació finca Iib) 8103606DF1880A0001YY 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Av. Comte Ramon Berenguer / Apel·les Mestre 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Av. Comte Ramon Berenguer / Pompeu Fabra 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Av. Comte Ramon Berenguer. 22 6795814DF1779E0001AW 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Av. Comte Ramon Berenguer. 56 6894850DF1769D0001US 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Av. Comte Ramon Berenguer. 72-108 (inclou linies alta tensió) 6892806DF1769B0001SJ 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Av. De les Flors. 12 (Antic casal Sant Roc) 73143DF1871C0001DF 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Av. De les Flors. 1bis 7614401DF1871D0001OM 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Av. De les flors. 40 7314301DF1871E0001YO 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Av. Ferran Alsina- Aparcament 8896911DF1789F0001AG 9.015,18€ 0,00€ 9.015,18€
1.1.a Bosc Can Mallol 7014104DF1871C0001EF 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a C/ Salvador Dalí. 23 6894848DF1769D0001HS 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a C/ Antoni Gaudí. 10 7093305DF1779E0001LW 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a C/ Bonavista. 24 - Av. De les Flors. 22 7414201DF1871C0001JF 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a C/ Bonavista. 34-36 (Paratge Can Mallol) 7014110DF1871C0001F 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a C/ Bonavista. 50 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a C/ Dàlia. 1 7297101DF1779G0001WB 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a C/ Ginesta. 6 7097301DF1779G0001EB 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a C/ Ginesta. 62 7099103DF1860B0001MU 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a C/ Ginesta. 71-75 6900201DF1860B0001QU 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a C/ Lluis Pascual Roca. 20 7801902DF1870B0001KA 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a C/ Marià Fortuny. 3 6695413DF1769D0001JS 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a C/ Montpedrós. 20-22 7504925DF1870D0001EY 8.337,47€ 0,00€ 8.337,47€
1.1.a C/ Orenetes. 26 7099113DF1779G0001JB 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a C/ Pau Casals. 18-20 19.900,00€ 0,00€ 19.900,00€
1.1.a C/ Pau Picasso. 41 6894801DF1769D0001MS 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a C/ Pau Picasso. 50 6795835DF1769D0001IS 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a C/ Pins. 20-30 7101217DF1870A0001HW 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a C/ Pins. 42 7101211DF1870A0001IW 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a C/ Pins. 43 7301108DF1870A0001AW 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a C/ Rossinyol. 1 (riera Can Via) 7299202DF1799G001WB 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a CAMET 08244A014000580000DM 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Entorn del cementiri 7203305DF1880C0001PQ 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Esplanada sota la Font del Murri 08244A009000940000DW 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Finca 10 (espai lliure bloc habitatges 2) 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Finca 11 (espai lliure bloc habitatges 1) 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Finca 4 (pas interior) 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Finca 6 (pas interior) 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Finca 7 (pas interior) 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Finca 8 (espai lliure bloc habitatges 4) 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Finca 9 (espai lliure bloc habitatges 3) 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Franja verda entre c/ Ginesta i c/ Romaní 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Jardí Pau Casals 7803201DF1870D0001FY 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Jardí- Aparcament Passatge Núria. 4-8 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Parc Can Carletes 08244A013000360000DW 4.266.903,00€ 0,00€ 4.266.903,00€
1.1.a Parc dels Cirerers (zona est) 8205402DF1880E001PL 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Parc dels cirerers (zona oest) 7905602DF1870F0001KQ 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Passatge Llobregat. 18 6691832DF1769B0001GJ 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Passeig de la Riera de Can Lluch 8007109DF1880E0001KL 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Pl. Benet Barcelona i dipòsit d aigua + c/ Picasso. 2 7093301DF1769D0001YS 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Plaça de la Masia. 6 (jardí) 8995617DF1789F0001JG 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Punta/ vial Joaquim Ruyra- Comte Ramon Berenguer 6699118DF1769H0001QW 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Punta/ Vial Josep Mª Folch- Comte Ramon Berenguer 7092320DF1769D0001ES 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Terreny Av. Baix Llobregat. 30 8103602DF1880A0001HY 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Terrenys sota la Font del Murri (zona sud de la finca Can Ribot) 6894849DF1769D0001WS 22.413,24€ 0,00€ 22.413,24€
1.1.a Zona verda camí del refugi. s/n 8894319DF1789F0001EG 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Zona verda ELL1 [plaça Dona Treballadora 1.1.b 0085] 9096101DF1799E0001HP 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Zona verda ELL2 [plaça Tissatge 1.1.b 0135] 9092401DF1799C0001IG 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Zona verda ELL3 8994901DF1789D0001XB 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Zona verda ELL4 8994601DF1789D0001PB 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.a Zona verda ELL5 8893501DF1789D0001OB 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Plaça Font del Murri 7195901DF1779E0001OW 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b 8 trams d escales de l urbanització Cesalpina 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Ampliació franja vorera c/ Esquirol. c/ Espígol. Av. Cirerers 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Avda. Baix Llobregat. 2-12 interior (finca IIIa) 7903407DF1870B0001XA 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Avda. Baix Llobregat. 32 (finca Iia) 8103601DF1880A0001UY 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Avinguda Santa Coloma 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Avinguda Baix Llobregat 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Avinguda Can Lluch 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Avinguda Cirerers 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Avinguda Comte Ramon Berenguer 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Avinguda Cornisa 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Avinguda de Barcelona 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Avinguda de la Pau 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Avinguda de les Flors 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Avinguda Ferran Alsina 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Avinguda Lluis Companys 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Avinguda Onze de setembre 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Avinguda Països Catalans 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Baixada Can Calders 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Baixada de la Fleca 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Camí Bosquet del cementiri 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Camí Can Ros 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Camí del Refugi 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Camí Gaudí 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Camí Moreres 6.509,41€ 0,00€ 6.509,41€
1.1.b Camí Negre 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Agustí Pedro Pons 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Alt 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Alzines 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Àngel Guimerà 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Antoni Gaudí 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Antoni Sábat i Amat 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Apel·les Mestre 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Aranyó 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Barrau 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Barrau N 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Bonavista 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Bosc 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Bosc d en Joaquim Folguera 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Cadí 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Camí Can Via 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Can Colomer 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Carles III 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Claudi Güell 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Dàlia 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer del Clavell 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer dels Pins 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Doctor Barraquer 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Drassanes 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Esglesia 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Espígol 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Esquirol 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Esteve Terrades 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Estiratges Balmes [VIALS] 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Eusebi Jové 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Faisà 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Felip I 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Filatura [VIALS] 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Font Vella 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Ginesta 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Indústria 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Jaume Martínez Vendrell 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Jaume Pau 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Joan Bardina 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Joan Maragall 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Joan Miró 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Joan XXIII 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Joaquim Ruyra 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Josep Ferrer 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Josep Maria Folch i Torres 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Llevant 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Llobregat 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Lluis Artó Sancho 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Lluis Pascual Roca 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Llustre [VIALS] 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Magnolia 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Malvehy 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Màquines de vapor [VIALS] 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Marià Fortuny 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Miquel Cardona 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Montpedrós 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Montseny 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Montserrat Roig 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Monturiol 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Moreneta 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Mossén Frederic Martí 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Mossen Joaquim Roca 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Muntanya 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Orenetes 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Oriol Martorell 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Pablo Picasso 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Padró 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Pare Pere Boronat 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Pau Casals 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Perera 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Picot 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Pin i Soler 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Pirineus 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Pitàgores 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Pomera 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Pompeu Fabra 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Ponent 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Pou [VIALS] 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Presseguer 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Prunera 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Raspalls [VIALS] 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Reixach 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Rossinyol 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Salvador Dalí 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Sant Antoni 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Sant Jordi 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Sant Roc 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Talador [VIALS] 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Tallers [VIALS] 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Telers Blanc [VIALS] 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Telers Roda [VIALS] 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Tèxtils Bertrand Serra [VIALS] 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Til·lers 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Tint [VIALS] 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Torre Salbana 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Untadors [VIALS] 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Verge de la Llum 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Carrer Verge de Montserrat 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Compensació APOVIV: Plaça Marie Curie 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Part del jardí d escales d accés cementiri 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Passatge Ajuntament 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Passatge Doctor Puigvert 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Passatge Espinal 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Passatge Llobregat 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Passatge Maria Aurelia Campmany 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Passatge Maria Mercè Marçal 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Passatge Nonell 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Passatge Núria 7704710DF1870D000104 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Passatge Repassadores [VIALS] 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Passatge Safaretjos [VIALS] 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Passeig Josep Baiget i Massip 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Plaça Anselm Clavé 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Plaça Catalunya 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Plaça Charlie Rivel 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Plaça Constitució 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Plaça de la Dona Treballadora 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Plaça de la Palmera 8007108DF1880E0001OL 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Plaça de les Vinyes 7803221DF1870D0001WY 409.204,38€ 0,00€ 409.204,38€
1.1.b Plaça del Pi Tallat 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Plaça dels Roures 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Plaça Joan Güell 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Plaça Masia 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Plaça Tissatge [veure 1.1.a.0053] 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Plaça Vapor Vell de Sants [VIALS] 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.b Tram Avda. Lluis Companys (antiga Via Cornisa) 6.010,12€ 0,00€ 6.010,12€
1.1.b Variant entre Cesalpina i Via Cornisa 251.468,84€ 0,00€ 251.468,84€
1.1.c Camí Sant Antoni 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.d Av. Barcelona. 50 (zona servitud ctra. BV-2002) 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.d Av. Barcelona. 50b (accés a la nau) 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.d Av. Comte Ramon Berenguer. 85 (linies alta tensió) 7091221DF1769D001EJ 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.d C/ Llobregat. 62 (linies alta tensió) 6691821DF1769D0001SJ 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.d Josep Mª Folch Torres. 6 (Linies alta tensió) 7092318DF1769D0001SS 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.d Zona de la riera de Can Via - Font del Rector 08244A007000390000DU 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.1.d Zona de la Riera de Can Via- Sota Can Baruta- Font del Rector 08244A007000040000DE 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.a Ajuntament (casal avis. brigada) 7803207DF1870D0001XY 1.051.762,25€ 0,00€ 1.051.762,25€
1.2.a Ajuntament (oficines municipals) 7803207DF1870D0001XY 1.051.317,13€ 0,00€ 1.051.317,13€
1.2.a Ampliació cementiri 7203301DF1880C0001BQ 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.a Antic ajuntament 7701301DF1870B0001HA 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.a Aparcament sobre el cementiri 7203303DF1880C0001GQ 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.a Biblioteca Joaquim Folguera 8796801DF1789F0001ZG 68.999,88€ 0,00€ 68.999,88€
1.2.a Biblioteca Pilarín Bayès 7902103DF1870D0001GY 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.a C/ Dàlia. 26 7397102DF1779E0001EW 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.a C/ Lluis Pascual Roca. 42 (finca IIIc) 7903405DF1870B0001RA 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.a C/ Orenetes. 11 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.a Can Isbert (dipòsits aigua) 10.130,00€ 0,00€ 10.130,00€
1.2.a Casal de les Monges - Casal d avis 8796802DF1789F0001UG 41.152,57€ 0,00€ 41.152,57€
1.2.a Casal Sant Roc 7614401DF1871D0001OM 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.a CEIP Pla de les Vinyes 8205401DF1880E0001QL 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.a Cementiri 7203301DF1880C0001BQ 32.640,97€ 0,00€ 32.640,97€
1.2.a Cementiri. ampliació 7203301DF1880C0001BQ 29.969,68€ 0,00€ 29.969,68€
1.2.a Centre cívic Can Baruta 7601707DF1870B0001WA 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.a Centre cívic Sant Lluis 8796801DF1789F0001ZG 1.628.445,38€ 0,00€ 1.628.445,38€
1.2.a Centre d Atenció Primària 7203302DF1880C0001YQ 882.637,13€ 0,00€ 882.637,13€
1.2.a Cos a Ca l Ordal 8896101DF1789F0001IG 9.000,00€ 0,00€ 9.000,00€
1.2.a Deixalleria 8596101DF1789E0001OY 222.374,00€ 0,00€ 222.374,00€
1.2.a Dipòsit aigua circular SIS2 8995701DF1789F0001LJ 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.a Dipòsits d aigua 08244A011000730000DD 636,30€ 0,00€ 636,30€
1.2.a Equipament esportiu (entorn Colònia) 8596123DF1789E0001GY 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.a Escola Colònia Güell 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.a Escola i Llar d infants de la Colònia Güell (Sol solet) 8694113DF1789D0001EB 3.605.334,25€ 0,00€ 3.605.334,25€
1.2.a Finca EQUIP 9095303DF1799E0001FP 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.a Finca PARK 9993001DF1799E0001JP 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.a Finca SIS1 9096201DF1799E0001BP 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.a Finca SIS3 9095701DF1799E0001SP 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.a Llar d Infants Municipal ";Rojas Feliu"; 7397101DF1779G0001JB 470.301,44€ 0,00€ 470.301,44€
1.2.a Local municipal la Klau + Punt Òmnia 7803213DF1870D0016GK 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.a Parc de Can Lluch 7905601DF1870F0001OQ 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.a Pavelló poliesportiu 8004103DF1880C0001KQ 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.a Porxo MON1 9195402DF1799E0001QP 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.a Rampa d accés al local Cultural Lluis Pascual Roca 7903402DF1870B0001MA 4.000,49€ 0,00€ 4.000,49€
1.2.a Xemeneia MON4 9095304DF1799E0001MP 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.a Xemeneia MON5 9095305DF1799E0001OP 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.b Dret de superfície al costat del camp de fútbol 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.b Dret de superfície sobre el Camp de Fútbol Eusebi Güell i Aparcament 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.b Dret real sobre cosa aliena: servitud d aqüeducte i de pas 734,05€ 0,00€ 734,05€
1.2.c.1 1 Cisco 800 series perles connexions del Jutjat de pau 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.1 1 DAS disc extern complert) model Lenovo EMC TX2- 300D. de 2 terabite 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.1 1 escanner manul EPSON Perfection V30 de color negre mida Din-A4 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.1 1 fax i 1 escaner 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.1 1 gravadora backup model Ultrium LT03 Quantum. color negre 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.1 1 impressora HP LaserJet 3200 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.1 1 impressora HP LaserJet 4100N 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.1 1 moble rack de comunicacions negre penjat a la paret 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.1 1 mòdem d internet i 1 telèfon 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.1 1 ordinador i 1 impressora de color 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.1 1 plotter HP designjet 800 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.1 1 router de telèfon balnc 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.1 1 said Galaxy 300 MGE model UPS Systems 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.1 1 servidor en torre (Xdocumentserver) model System x3500 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.1 1 servidor enreckat HP model ProLiant DL360e Gen8 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.1 1 servidor fora el rack IBM model System x3650 (massa gran per anar dins el 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.1 1 Sonicwall model TZ 215 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.1 1 switch 3Com 4200G 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.1 10 ordinadors a càrrec dels Serveis Tècnics. pels usuaris Agustinsm. Escoda 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.1 2 memòries externes model Transcent amb capacitat de 2terabites cadascuna 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.1 2 ordinadors a càrrec d Esports. pels usuaris Carmonaso i Taeanillara 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.1 2 ordinadors a càrrec de Recepció. pels usuaris Delvallegm i Suriolpm 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.1 2 switch 3Com model 2824SFPlus amb 24 boques cadascun 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.1 3 ordinadors a càrrec de Joventut. en el Punt d Informació. a la sala d inf 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.1 3 ordinadors a càrrec de la Policia Local. un és per ús general de tots els 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.1 4 ordinadors a càrrec d Educació. dels quals 2 són per la llar d infants (s 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.1 4 ordinadors a càrrec d Hisenda. pels usaris Correasrm. Roigrj i Retameroae 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.1 7 ordinadors a càrrec de Serveis Socials i Salut. pels usuaris Delvalleen. 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.1 9 ordinadors a càrrec de Cultura. 2 estant a la Biblioteca Joaquim Folguera 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.1 Impressora HP 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.1 Impressora sharp 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.1 PC-Alcaldia 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.1 Rack per servidors HP enclat al terra de la sala. de coloer negre 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.2 2 bicicletes BHBikes. model Swing shock. blanques. cadascuna mb el seu casc 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.2 Bicicleta blanca núm. De série AP13112390. bateria DL 26069 i referència de 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.2 Núm. Bastidor: B0159247. model P 26.6 SP. de color verd i amb telescopica i 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.2 Núm. Bastidor: JSAFJB53V00347017. model SUZUKY Jimny 1.3 JLX 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.2 Núm. Bastidor: MR0HR22G801513538. model TOYOTA hilux 144cv- Doble cabina 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.2 Núm. Bastidor: VSKYBAM20U0008570. model NiSSAN V200 1.5 DCI 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.2 Núm. Bastidor: VWASHFF2471009180. marca NISSAN Cabstar 2.5 D amb volquet am 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.2 Núm. Bastidor: VWASNFF24C3143186. marca NISSAN Cabstar-35.12 (tot i que el 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.2 Núm. bastidor: VWGALER22E1000162 Cedit a precari a l Associació Grup de Geg 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 aparell d aire acondicionat amb aspes regulables de color blanc 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 aparell de televisió 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 armari alt de color blanc amb 2 portes de 2.5m. aproximadament 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 armari de fusta amb prestatgeries de 2.5m. aproximadament 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 armari de resina de 2 portes tancades amb candau. d 1.80m d alçada. aprox 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 armari gris metal·lic de 2m d alçada. aproximadament 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 arxivador groc metal·lic de 1.40m d alçada 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 bagul de fusta blanc 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 bàscula superficial (terra) per a pesades dels difeents materials que pug 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 bidó de 80L per a filtres oli 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 bronze retrat de Dr. Eusebi Güell 1.803,04€ 0,00€ 1.803,04€
1.2.c.3 1 buc amb rodes 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 bullidor d aigua 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 burra de roba de color blanc 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 cadira de treball amb rodes pel despatx 1. amb el cuir trencat i pelat. V 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 cadira plegable de color verd 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 cafetera Delongui. cedida per l exalcalde Sr. Tubella 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 cafetera Futurmat rimini 2 gr. 1 fregidora Movilfrit F-10. 1 planxa Dosil 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 caseta de fusta per guardar-hi el material 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 caseta de fusta pintada en blanc i vermell 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 caseta feta amb troncs i estructura de fusta imitant ñla construcció dles 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 enquadernadora de Din-A4 manual 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 equip de música 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 equip de música. minicadena 56,29€ 0,00€ 56,29€
1.2.c.3 1 escaleta metalitzada amb els graons de color groc per accedir als arxius 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 hort urbà fet amb estructures de fusta 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 iglú de vidre de 2.5m3 i 1 iglú d envasos lleugers de 5m3 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 làmpara amb tulipa període Alfons XIII. circa 1910 180,30€ 0,00€ 180,30€
1.2.c.3 1 llibreria mòbil. amb rodes. d 1m d alçada. aproximadament 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 llum de peu amb base rodona metalitzada en negre i plafó rodó vertical en 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 maqueta de la Colònia Güell cedida per Colònia Güell. S.A. 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 moble amb rodes que ha esdevingut la biblioteca mòvil. amb tancament late 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 moble de TV amb rodes i 2 portes que es poden tancar amb clau 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 mostrador de color faig 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 mostrador de fusta amb contraxapat en blanc. amb 2 taules de treball. Inc 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 pantalla blanca desplegable pel projector 515,91€ 0,00€ 515,91€
1.2.c.3 1 peana circa 1880- 1890 180,30€ 0,00€ 180,30€
1.2.c.3 1 penjador de peu de fusta pintat 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 pèrgola per poder cobrir part del pati de la llar d infants 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 petita nevera ZANUSSI per a la cuina de la planta -2 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 pissarra blanca penjada 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 pissarra de guix penjada a la paret 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 pissarra veleda 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 plafó tancat amb vidre per poder-hi penjar comunicaions o informacions d 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 prestatgeria amb forma de L penjada a la paret de color balnc 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 prestatgeria metàl·lica penjada a 1m d alçada i d uns 60cm aproximadament 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 prestatgeria per a residus especials amb 11 caixes de PE de 60L 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 projector blanc. marca Panasonic. que inclou el seu braç per penjar-se al 362,53€ 0,00€ 362,53€
1.2.c.3 1 rampa de fusta per col·locar al costat de les espatlleres 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 rentadora 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 sofà d una plaça individual 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 taula de color cirerer amb forma rectangular 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 taula de fusta circa 1890 restaurada i amb calaixos 510,86€ 0,00€ 510,86€
1.2.c.3 1 taula de juntes 300x120 acabada en xapa de fusta faig/ bedoll amb peus me 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 taula de reunions ovalada de color beig. 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 taula de so Yamaha 206 amb tots els seus complements de microfonia (cable 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 taula per a 14 places. amb forma de U invertida. acabada en contraxapat d 1.886,08€ 0,00€ 1.886,08€
1.2.c.3 1 taula rectangular 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 taula rectangular de reunions a la sala 2. 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 televisor negre de pantalla petita i antic (amb cul) i 1 reproductor VHS 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 termo elèctric 30L 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 tren fet de troncs perquè els infants hi puguin jugar 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1 unitat 2.962,99€ 0,00€ 2.962,99€
1.2.c.3 1 vitrina de 206x10x160. estructura d hacer potes vidriera lliscants en vid 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 10 cadires tapissades blaves amb estructura de plàstic negre 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 10 taules quadrades de 90x90. aproximadament 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 10Taules Chopin 180x75x1 (549.50€) i 60 cadires Iris blanques P30 (912€) 1.461,50€ 0,00€ 1.461,50€
1.2.c.3 11 aparell d aires acondicionats/ bombes de calor de color blanc. amb apses 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 11 pals de fusta de 8 metres de llarg i 17 centímetres de diàmetre. cedits 1.933,49€ 0,00€ 1.933,49€
1.2.c.3 11 prestatgeries de fusta. de diferents llargades. Veure observacions 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 11 taules amb peu de ferro forjat i sobre marbre blanc (1322.23€) i 1 taula 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 11 taules petites de diferents colors amb capacitat per a 6 nens 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 12 armaris de cuina baixos d alçada de color blanc. A alguns se ls hi ha tr 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 12 mobles taquilla metàl·lics 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 14 cadires de plàstic individuals de color vermell amb braç.taula (totes dr 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 15 penjadors de paret. 8 dels quals medeixen uns 3m de llarg i els 7 restan 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 15 taules (940.69€). 8 armaris baixos (967.08). 5 mòduls seient sense braç 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 16 contenidors de 240L i 3 contenidors de 120L per materials diversos 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 17 cadires/ trones de fusta de diferents colors 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 18 cadires butaca de color groguenc amb potes metalitzades apilables 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 18 cadires de plàstic vermelles i 12 de grises. totes elles amb braços 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 1823 gots de dues mides diferents per cedir temporalment a la ciutadania i 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 2 aparells de reproducció de DVD 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 2 aparells d’aire condicionat 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 2 armaris blancs amb doble porta. Actualment en desús 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 2 armaris de fusta classificadors de material. amb 2 portes cadascun i d 1m 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 2 arxivadors verticals de 4 calaixos cadascun de color negre 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 2 bancs de fusta composats per llistons de fusta amb respatller 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 2 bicicletes estàtiques model MAG Cycle Fr. Magnet (892.38€). 17 bicicletes 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 2 cadires forrades de pell negre amb braços i potes metalitzades 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 2 cadires vímet artificial amb estructura metalitzada negra 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 2 camilles d infermeria 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 2 contenidors d oli de 600L. amb doble paret i mesura de capacitat restant 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 2 contenidors de 500L amb tapa 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 2 cortines separadores 27x8m plegables (3.207€) . amb les seves 2 subestruc 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 2 estanteries Billy. col·lecció d Ikea. Algunes presenten lleixes torçades 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 2 Gandules basculant especial llar d’infants 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 2 marcs de fusta amb relleu de l insignia de Catalunya circa 1910-1920 210,35€ 0,00€ 210,35€
1.2.c.3 2 mobles baixos amb 2 portes tancades amb clau de color blanc 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 2 motoserres Dolmar 120 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 2 neveres de gran capacitat i amb un mòdul de congelador cadascuna. La que 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 2 planera de fusta de 5 calaixos cadascuna 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 2 porteries de fútbol sala mòvils fusta 80 226,58€ 0,00€ 226,58€
1.2.c.3 2 rentaplats industrials. El de l actual llar d infants és del model FD 616 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 2 sofàs de 2 places. 165x90 mod. SEMPRE entapissat en G-3 microvin 229,80€ 0,00€ 229,80€
1.2.c.3 2 taladros amb bateria marca Metabo LT 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 2 tamborets de fusta amb seient rodó que s utilitzen com a petita taula rod 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 2 taula. 1 cadira. 1 armari baix. 1 armari per material. 1 moble amb calaix 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 2 taules de color faig amb capacitat per a 8 persones 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 2 taules de reunions rodones 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 2 taules per mantenir calents el menjar 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 2 taules rectangulars de faig amb capacitat per a 12 persones. Una d elles 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 2 taules rodones blanques de contraxapat. ubicades a la sala 2. Una va ser 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 2 Taules rodones. de color beig (despatx enginyer) i contraxapat amb fusta 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 2 unitats 761,58€ 0,00€ 761,58€
1.2.c.3 2 unitats de grup generador Honda GX 390 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 20 armaris de color faig de 2.5m d alçada amb 2 portes cadascun.Només els d 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 21 cadires tapissades en color blau i amb braços de plàstic negre 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 22 prestatgeries de paret. 12 de les quals fan uns 3m aproximadament. 2 són 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 25 cadires d exterior d alumini lames. 6 d elles estant trancades les lames 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 25 cadires de plàstic dur. algunes són de color blau i altres vermelles 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 3 armaris d arxiu metàl·lics ubicats entre les sales 1 i 2. Van ser adquiri 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 3 armaris empotrats amb portes corredisses de color gris de grans dimension 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 3 cadires de treball amb rodes i alçada ajustable 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 3 calaixos de fusta de diferents mides amb les que els infants juguen a con 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 3 contenidors de 1000L 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 3 desbrossadores manuals Stihl FS450 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 3 estanteries situades en el magatzem 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 3 guillotines de paper per a mida Din-A3 372,87€ 0,00€ 372,87€
1.2.c.3 3 microones repartits entre Planta -2 Ajuntament ( ZANUSSI de 21l empotrat) 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 3 pals de bandera 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 3 plastificadores Fellowes model Callisto A3 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 3 Playstation i 1 Wii 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 30 Cadires Manila d alumini i 8 taules apilables de 4 potes inox 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 4 cadires gandules pels infants 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 4 contenidors metàl·lics enreixats. 3 d 1m3 i 1 de 1.5m3 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 4 cubs blancs d exposició 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 4 espatlleres 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 4 estanteries organitzatives de material 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 4 mobles de fusta classificadors amb safates de colors. d 1m d alçada x 40c 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 4 mòduls auxiliars de fusta per fer tarimes de qualsevol mida. Material dis 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 4 plafons de suro per penjar a la paret 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 4 portaries de fútbol 7 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 4 prestatges negres penjats de la paret 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 4 tamborets tipus laboratori metàl·lics 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 4 taules de contraxapat de color cirerer. amb 1 taula auxiliar semicircular 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 4 taules de treball d oficina de fusta 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 4 taules escriptori color cirerer 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 4 taules rectangulars grises de 3m de llarg cadascuna. Una d elles és només 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 4 taulons de suro per penjar-hi comunicacions o informacions d interès gene 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 4 taulons i 4 caballets 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 40 cadires blanques. 38 cadires de fusta (5 a l oficina. 25 a la sala d act 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 5 bancs de fusta amb l estructura i potes metalitzades 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 5 baranes de separació de 2m de llarg cadascuna. 4 d elles de fusta i la r 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 5 cadires de fusta plegables 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 5 canastes de bàsquet de torn manual (1991.82€). 3 canastes de bàsquet mòvi 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 5 mòduls de bancs model Barcino (114). amb acabat en fusta de faig i estruc 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 50 cadires ";Thonet"; 2.866,83€ 0,00€ 2.866,83€
1.2.c.3 50 cadires de plàstic de color blanc 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 6 armris empotras sense portes 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 6 butaques vímet 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 6 cadires de diferents models per adults 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 6 carros de cambrer. de diferents models 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 6 tamborets de plàstic 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 6 taules de color faig amb forma rectangular 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 6 unitats 226,58€ 0,00€ 226,58€
1.2.c.3 7 armaris beig de 80x40x180. alguns amb portes inferiors i 4 prestatgeries 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 7 mobles canviadors 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 7 mobles de fusta dediferents mides. 5 mobles són de 50x1.40m. 1 moble de 5 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 7 mòduls de prestatgeria de fusta de l Ikea. baixos 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 7 prestatges penjats a la paret que serveixen per classificar els bolquers 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 7 reproductor de CD 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 8 armaris empotrats de 2 portes cadascun 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 8 armaris empotrats de color gris amb 2 portes cadascun 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 8 bressols amb baranes de fusta 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 8 miralls. 1 d ells de gran format (1.50x1m). 4 presenten una barana al seu 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 8 mobles de prestatgeries blanques d 1.20m d alçada. aproximadament 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 8 taules d exterior d alumini. de les quals 2 tenen cargols trencats 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 81 unitats. 2 models diferents. rodones i semirodones. La majoria han estat 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 83 cadires petites de diferents colors 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 9 armaris de 1.5x90. amb dos prestatges i dues portes negres 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 9 taules de resina 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 9 taules rectangulars de treball de color faig amb potes metalitzades 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 A l Ajuntament hi ha armaris solts. sense conjunt de diferents materials. f 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 A les sales 3 i 4 hi ha un total de 3 armaris Ikea dins els quals hi ha gua 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Aire acondicionat 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Aire condicionat Punt Òmnia 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Allargador 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Amoladora 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Aparells Biblioteca Joaquim Folguera 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Aparells de mesura ones electromagnètiques 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Aparells de videovigilància de l Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Aparells Despatx i magatzem 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Aparells electrònics 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Aparells Sala infantil 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Armaris baix de cuina 180x60x81 amb pica i portes amb contraxapat en color 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Armaris grisos de doble porta empotrats. de 2m d alçada aproximadament 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Armaris mecanos de 7 prestatgeries cadascun (excepte 2 d urbanisme que nomé 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Armaris metalitzats de color groc. Poden tenir portes correderes o d obertu 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Aspirador 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Bancs 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Bancs d espera amb contraxapat de fusta i potes metalitzades en negre 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Barbacoes 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Bomba d energia Honda model WH10 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Bucs amb rodes. poden ser amb calaix i arxiu en grafit ( 158.61€/ unitat). 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Bufador marca Stihl 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Cadira de treball amb rodes. tapissada de pell negre amb respatller alt. am 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Cadires blaves 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Cadires confident. en contraxapat de faig postformat. acabat natural. potes 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Cadires d informàtica/ treball. amb rodes i regulació d alçada amb pistó de 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Cadires de plàstic 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Cadires potes metàliques 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Calefactors 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Càmara de fotografia 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Càmara de fotografiar HP model Photosmart R742 de 7.0 megapixels 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Càmara de fotografiar negre Olympus Lens 4x wide optical zoom 4.8- 19.2mm. 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Càmara de fotografiar negre Sony Cyber-shot 4.1 mega pixel (7.2V) model MPE 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Càmara digital Sony mavica FD 75. Inclou la seva funda 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Carpes blanques 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Carregador de bateria Solter model Full 13 (12 i 24 V) 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Catifes de jocs i catifes matalassos (major gruix) 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Cavallets 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Col·lecció de llibres amb un valor pendent de valorar 901,52€ 0,00€ 901,52€
1.2.c.3 Compta amb 1693 punts de llum. tots ells identificats i 21 quadres de llum. 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Conjunt de mobles amb contraxapat color cirerer: 1 taula d escriptori recta 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Conjunt del període alfonsí (circa 1880-1890) format per 1 taula biblioteca 3.606,07€ 0,00€ 3.606,07€
1.2.c.3 Contenidors metàl·lics específics per a cada classificació: 3 de 20m3. 5 de 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Desbrossadora 2.034,48€ 0,00€ 2.034,48€
1.2.c.3 Destructora de paper Rexxel Auto +500X. amb destrucció nivell 3 (norma DIN3 790,00€ 0,00€ 790,00€
1.2.c.3 Diferents models d aparells de telèfon amb opcions de recuperació de trucad 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Diferents models de ventiladors (alguns de peu) i calefactors 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Dorsal 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 El 2008 es van adquirir un sofà de 3 places i un altre de 2 places. ubicats 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 El 2008 es van comprar 2 puff de cuir per la sala 3 que han estat recosits 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Elements per tancament d espais públics 1.871,25€ 0,00€ 1.871,25€
1.2.c.3 En el hall de l edifici hi ha una taula petita de l Ikea. adquirida l any 2 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 En el municipi hi ha diferents contenidors de recollida de titularitat de l 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 En el municipi hi ha instal·lades diferents jardineres. de les quals se n f 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Equip de radiocomunicaicó compatible amb la xarxa Rescat amb destí a la pol 4.627,12€ 0,00€ 4.627,12€
1.2.c.3 Equip de so- Pavelló 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Escala d alumini 61,94€ 0,00€ 61,94€
1.2.c.3 Escampadora de sal 5.750,00€ 0,00€ 5.750,00€
1.2.c.3 Escanner de Premsa i Comunicació 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Esmoladora Beflex 150 de peu 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Esmoladora de peu 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Esmoladora Metabo model CS 23 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Esmoladora petita 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Esmoladora petita Metabo model WZ 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Espais lúdics per a la gent gran 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Font urbana de tipus BLF (columna) amb doble surtidor. cedida per l SGAB 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Font urbana model BLF (columna) amb una única aixeta. cedida per SGAB l any 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Formigonera Camac 294,80€ 0,00€ 294,80€
1.2.c.3 Fustes de tarima (cirera) 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Generador d aire marca Balma 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Grup de soldar Honda model Motoinverter 150 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Grup de soldar Migatronic scout 160 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Hi ha un total de 50 cadires de fusta amb potes de ferro repartides en les 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Hi ha un total de 9 taules de fusta per a 4 persones repartides en les 4 sa 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Jardineres fusta 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Jocs infantils 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Llima elèctrica Makita model BO4565K 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Llums de taula per treballar. amb flexo i de color negre 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Màquina d escriure 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Maquinari Sala Isabel-Clara Simó 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Maquinari Sala lectura adlults 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Marquesina bústies correus Cesalpina 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Martell Bosch GBH80 DC 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Martell Makita model HM 130J 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Martell Metabo MHE 96 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Material fitness/ musculació 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Material fusta llar infants 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 material joc heurístic 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Material psicomotricitat 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Miralls destinats el 2001 al Casal de la Colònia 382,15€ 0,00€ 382,15€
1.2.c.3 Mobiliari adquirit per equipar el bar del Casal de Cesalpina. Veure observa 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Mobiliari Biblioteca Joaquim Folguera 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Mobiliari cuina casal d avis 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Mobiliari Despatx i magatzem 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Mobiliari Sala infantil 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Mobiliari Sala Isabel-Clara Simó 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Mobiliari Sala lectura adults 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Mobiliari Sant Lluis. inclou la climatització que es va realitzar com a mil 20.966,81€ 0,00€ 20.966,81€
1.2.c.3 Mobiliari treball sala lectura adults 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Moble auxiliar 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Mobles de fusta color cirerer i negre: 1 moble baix amb portes. 6 armaris a 20.966,81€ 0,00€ 20.966,81€
1.2.c.3 Nevera gent gran 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Penjadors de peu (model Mirac. amb un valor per unitat de 144.91€) i de par 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Pistola 69040000105 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Pistola 69040007002 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Pistola 69040032601 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Pistola 69040032701 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Pistola 69040046703 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Pistola 69040050203 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Pistola FAG2190 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Pistola FAG2192 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Pistola FAG2196 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Pistola FAG2199 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Plafons blancs 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Planimetre digital de la marca Placom 538,51€ 0,00€ 538,51€
1.2.c.3 Portaries fútbol 11 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Portaries voleibol 253,77€ 0,00€ 253,77€
1.2.c.3 Prestatgeries billy 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Prestatgeries de fusta. Algunes són de 1m. 1.5m o de 2m d alçada 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Radial gran Metaleo 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Raspall elèctric 73,55€ 0,00€ 73,55€
1.2.c.3 Revister plànols 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Revolver 444402 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Revolver 444403 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Revolver 444404 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Revolver 447989 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Revolver 447990 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Rocòdrom del poliesportiu municipal 3.248,92€ 0,00€ 3.248,92€
1.2.c.3 Rotllos protectors 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Serra caladora 69,41€ 0,00€ 69,41€
1.2.c.3 Serra de disc Metabo model KS 54 SP de 1010W 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Sofà de 3 places 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Sofàs i butaques (gent gran) 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Suports badminton 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Suports cartells informatius 6.620,00€ 0,00€ 6.620,00€
1.2.c.3 Suports tennis 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Taladro 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Taladro amb percussió 199,00€ 0,00€ 199,00€
1.2.c.3 Taladro atornillador amb bateria + maletí 185,00€ 0,00€ 185,00€
1.2.c.3 Taladro Bosch model GSB 13 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Taladro de sobretaula Aslak. model Quantum 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Taladro Kango model 426 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Taladro Metabo model KHE 2851 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Tarima alta 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Tarima baixa 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Tauler recepció 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Taules beig algunes d elles presenten el buc directament collat en elles (1 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Taules de fusta 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Taules de resina 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Taules petites rodones.quadrades o amb forma triangular escapçades. amb una 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Taules rectangulars de treball. color cirerer. Algunes presenten faldons me 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Taules semiovalades de colo negre amb potes metal·litzades 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Tauletes auxiliars amb rodes que serveixen com a suport auxiliar per impres 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Taulons de fusta 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Taulons de fusta clara i gruixuda 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Transpalet Ayala 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Trituradora residus vegetals i poda 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Una butaca d adult i una altra per a nen 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Vitrines 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.3 Xapes i imants 0,00€ 0,00€ 0,00€
1.2.c.4 2 gegants que representen els patrons de Santa Coloma de Cervelló. en Roc i 8.750,74€ 0,00€ 8.750,74€
1.2.c.4 Drac de la Colònia Güell 4.442,68€ 0,00€ 4.442,68€
3.1 Ambulatori Colònia Güell 8796509DF1789F0001SG 390,66€ 0,00€ 390,66€
3.1 Ateneu Unió 8794401DF1789FR0001KG 109.991,39€ 0,00€ 109.991,39€
3.1 Carboneres 8796312DF1789F0001RG 30.953,39€ 0,00€ 30.953,39€
3.1 Carboneres (pati interior) 8796314DF1789F0001XG 0,00€ 0,00€ 0,00€
3.1 Cellers 8796311DF1789F0001KG 9.015,18€ 0,00€ 9.015,18€
3.1 Escola Pública Montpedrós 7699614DF1779H0001ZY 1.366.503,63€ 0,00€ 1.366.503,63€
3.1 Escola Pública Montpedrós- prolongació pati 7699618DF1779H0001AY 78.165,67€ 0,00€ 78.165,67€
3.1 Joan Bardina. 2 (interior) 6796232DF1769F0001IU 0,00€ 0,00€ 0,00€
3.1 La Cooperativa 8797806DF1789F0001WG 40.007,88€ 0,00€ 40.007,88€
3.1 Nau industrial actual Parc Bombers 8309107DF1880G0001OF 0,00€ 0,00€ 0,00€
3.1 Parcel·la 39 A 6396720DF1769E0001WZ 0,00€ 0,00€ 0,00€
3.1 Polígon 7. parcel·la 18 [zona riera Can Julià. agrícola] 08244A007000180000DP 0,00€ 0,00€ 0,00€
3.1 Teatre Fontova 8794401DF1789F0001KG 0,00€ 0,00€ 0,00€
3.1 Terreny amb Estació Transformadora (ET) 7502701DF1870B 0,00€ 0,00€ 0,00€