INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS: IMMOBLES

Seleccioni agrupació:

Totals Inventari Immobles

Total Valor Inventari Total Amort.Acum Total Inventari Net
1.635.027,80€ 0,00€ 1.635.027,80€

Dades

Referència Descripció Ref.Cadastral Situació Valor Amort.Acum. Valor Inv.Net
3.1 0001 La Cooperativa 8797806DF1789F0001WG Claudi Güell. carrer de 40.007,88€ 0,00€ 40.007,88€
3.1 0008 Ambulatori Colònia Güell 8796509DF1789F0001SG Aranyó. carrer de l 390,66€ 0,00€ 390,66€
3.1 0004 Carboneres 8796312DF1789F0001RG Claudi Güell. carrer de 30.953,39€ 0,00€ 30.953,39€
3.1 0011 Nau industrial actual Parc Bombers 8309107DF1880G0001OF Barcelona. avinguda de (també anomenada Ctra.St Vi 0,00€ 0,00€ 0,00€
3.1 0007 Terreny amb Estació Transformadora (ET) 7502701DF1870B Bosc. carrer del 0,00€ 0,00€ 0,00€
3.1 0014 Escola Pública Montpedrós- prolongació pati 7699618DF1779H0001AY Esquirol. carrer de l 78.165,67€ 0,00€ 78.165,67€
3.1 0003 Teatre Fontova 8794401DF1789F0001KG Joan Güell. plaça de 0,00€ 0,00€ 0,00€
3.1 0010 Polígon 7. parcel·la 18 [zona riera Can Julià. agrícola] 08244A007000180000DP 0,00€ 0,00€ 0,00€
3.1 0006 Cellers 8796311DF1789F0001KG Claudi Güell. carrer de 9.015,18€ 0,00€ 9.015,18€
3.1 0013 Escola Pública Montpedrós 7699614DF1779H0001ZY Esquirol. carrer de l 1.366.503,63€ 0,00€ 1.366.503,63€
3.1 0002 Ateneu Unió 8794401DF1789FR0001KG Joan Güell. plaça de 109.991,39€ 0,00€ 109.991,39€
3.1 0009 Parcel·la 39 A 6396720DF1769E0001WZ Comte Ramon Berenguer. avinguda del 0,00€ 0,00€ 0,00€
3.1 0005 Carboneres (pati interior) 8796314DF1789F0001XG Claudi Güell. carrer de 0,00€ 0,00€ 0,00€
3.1 0012 Joan Bardina. 2 (interior) 6796232DF1769F0001IU Joan Bardina. carrer de 0,00€ 0,00€ 0,00€