EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA: DETALL INGRESSOS 2024-1T

Seleccioni Any:

Seleccioni Trimestre:

Seleccioni agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Dades

Codi Capítol Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent