PRESSUPOST INICIAL: DESPESES PER CAPÍTOLS 2022

Seleccioni Any:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Distribució percentual: Credit Definitiu

Dades

Codi Capítol Credit Inicial Credit Definitiu